Czy więzadła to tylko „linki” zbudowane z tkanki łącznej, które mechanicznie przeciwdziałają nadmiernym ruchom w stawach? 

Otóż nie…

     Więzadło to coś więcej niż wiązka tkanki łącznej, która niczym łańcuch uniemożliwia mechanicznie nadmierny ruch w stawie. Obok wyłącznie mechanicznej funkcji,  więzadła pełnią również rolę receptorowej stacji nadawczej, która wysyła do centralnego układu nerwowego informację sensoryczną. 

Jak  układ nerwowy przetwarza i wykorzystuje  informację, które do niego docierają? 

     Najszybsza odpowiedź na bodźce nadchodzące z więzadeł  pochodzi z rdzenia kręgowego i działa na zasadzie odruchu mięśniowo-więzadłowego. W momencie, w którym receptory znajdujące się w więzadle wysyłają informację o rozciąganiu jego włókien powinno dojść do odruchowej aktywacji mięśniowej, która będzie przeciwdziała dalszemu rozciąganiu więzadła i ustawieniu stawu w pozycji, która potencjalnie może doprowadzić do urazu.

      Przykładem może być obciążanie stawu kolanowego podczas gry w piłkę nożną, bądź jazdy na nartach. W czasie tych czynności dochodzi do napięć w obrębie więzadła krzyżowego przedniego. Powoduje to odruchową aktywność mięśni w okolicy stawu kolanowego, które wspomagają pracę więzadła i przeciwdziałają nadmiernej rotacji, bądź przesunięciu się w przód (transalacji przedniej) kości piszczelowej względem kości udowej.

Czy powyższy mechanizm, w którym ciało przeciwdziała siłom zewnętrznym nie przypomina Ci mechanizmów stabilizacji, które mają za zadanie przeciwdziałać siłą zewnętrznym? 

     Otóż to! Więzadła i ich powiązania z mięśniami tworzą systemy stabilizujące w całym ciele.

      Na przykład więzadła kręgosłupa podczas ruchu zgięcia powinny powodować zwiększenie aktywności mięśni prostujących kręgosłup. Spowoduje to stabilizującą pracę mięśniową i kontrolę nad ruchem.

  Dlatego w praktyce, aby pracować nad dynamiczną stabilizacją kręgosłupa możemy przejść od nauki i kontroli międzysegmentarnego ruchu przodo- i tyłopochylenia miednicy w odciążeniu w klęku podpartym, aż do ćwiczenia Jefferson Curl. 

     Jefferson Curl to ćwiczenie, które wywoła odpowiedź mięśniową właśnie na międzysegmentarny ruch zgięcia kręgosłupa i napięcia jakie powstaną w więzadłach kręgosłupa. Dlatego stosując ćwiczenia opierające się na powyższych zasadach możemy odbudowywać w pewnych stopniu mechanizmy stabilizujące kręgosłup. Proces ten będzie wymagał konsekwencji i wykonania licznych powtórzeń, aby  na nowo odbudować pozaświadomowe mechanizmy zarządzające koordynacją więzadłowo-mięśniową podczas codziennego funkcjonowania.   

     Odruch mięśniowo-więzadłowy i informacja proprioceptywna nie służy jednak tylko do obronnej aktywności mięśni, której celem jest przeciwdziałanie urazom. Dzięki niemu zachodzić może wiele podświadomych zmian w pobudzaniu i hamowaniu aktywności mięśniowej, czego efektem jest np. automatyzm chodu.

      Dzięki informacji proprioceptywnej, która napływa również
z więzadeł, możliwe są też odruchowe  zmiany w strategii wykonywanego ruchu. Dokonują się one przez interneurony, które zmieniają aktywność mięśniową i dostosowują przebieg ruchu to zmiennego środowiska zewnętrznego. 

      Na przykład w czasie spaceru, kiedy stopa ześlizgnie się
z kamienia, a tym samym zmieni swoje ustawienie w stawach, zostanie z tego obszaru wysłana informacja proprioceptywna, dzięki której odruchowo zmieni się napięcie mięśni i nie upadniemy.

      Znając już funkcję więzadeł warto spojrzeń na ćwiczenia
nie tylko przez pryzmat skracania się włókien mięśniowych pomiędzy przyczepem początkowym i końcowym, ale przez mnogość procesów jakie zachodzą w naszym ciele podczas ruchu.

      Starajmy się zrozumieć ruch i funkcję. Dostosujmy ćwiczenia do potrzeb, a nie zamykajmy się w sztywnych ramach
i schematach.

PS: Receptory w więzadłach o których mowa to narządy Golgiego, a przesyłana z nich informacja wędruje zmielinizowanymi droga aferentnymi 1b do rdzenia kręgowego. 

Bibliografia i powiązane artrykuły

Solomonow, M., et al., Mechanoreceptors and reflex arc in the feline shoulder. Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow Surgeons … [et al.]. 1996. 5(2 Pt 1): p. 139-46.

The ligamento-muscular stabilizing system of the spine – Spine (Phila Pa 1976) 1998 Dec 1;23(23):2552-62.

Neuroscience fundamentals for rehabilitation – Laurie Lundy- Ekman. Elsevier 2018.

Muscular reflexes elicited by electrical stimulation of the anterior cruciate ligament in humans J Appl Physiol 89: 2191–2195, 2000.

Ligamento-muscular protective reflex in the lumbar spine of the feline Journal of Electromyography and Kinesiology Volume 8, Issue 4, August 1998, Pages 197-204.