Więzadła w treningu – nie tylko tkanka łączna, a również receptorowa stacja nadawcza.

przez admin

Czy więzadła to tylko „linki” zbudowane z tkanki łącznej, które mechanicznie przeciwdziałają nadmiernym ruchom w stawach?  Otóż nie…      Więzadło to coś więcej niż wiązka tkanki łącznej, która niczym łańcuch uniemożliwia mechanicznie nadmierny ruch w stawie. Obok wyłącznie mechanicznej funkcji,  więzadła pełnią również rolę receptorowej stacji nadawczej, która wysyła do centralnego układu nerwowego informację…